Klimat.

2021-11-11 11:10
Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Bild: WWF / Fredrik Sandberg/TT
Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.
Puffetikett
Dagens ETC

Efter uppgörelsen – miljöorganisationer befarar sämre naturvård

I veckan presenterade regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet en överenskommelse om skog och strandskydd. Såväl Miljöpartiet som Centern utmålade sig som förhandlingarnas segrare – men enligt miljöorganisationer leder förslagen till urholkningar av gällande naturvård.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Stärkt äganderätt för skogsägare och en uppluckring av reglerna kring strandskyddet var förutsättningar för att Centerpartiet skulle släppa fram Magdalena Andersson (S) som statsminister. WWF är kritiskt till ”den politiska kohandeln” bakom uppgörelsen om skogspolitik, som enligt organisationen har prioriterat skogsägarnas intressen framför hållbarheten.

Nu ska skog skyddas om skogsägaren själv erbjuder sin mark till skogsskyddsåtgärder. Enligt Miljöpartiet ska myndigheter kunna ta initiativ till att skydda skog och tillämpa tvång när det är behövs, men WWF menar att det är oklart hur detta skulle kunna gå till. Dessutom har skogsutredningens förslag om ett omfattande skydd av fjällnära skog urvattnats i förhandlingarna. 

– Vi är mycket oroliga att skogspropositionens förslag inte kommer vara tillräckligt för att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden  om skogens biodiversitet. Svensk skogspolitik behöver ändras i grunden om politiker menar allvar med bevarandet av biologisk mångfald och ekonomisk hållbarhet, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Det nya strandskyddet

Däremot bedömer WWF att de nya buden kring strandskydd ger fortsatt hänsyn till natur och allemansrätt. Naturskyddsföreningens betyg i samma fråga är mer blandat.

– Vi beklagar att det generella skyddet av mindre sjöar och vattendrag helt tas bort. Det handlar om tiotusentals kvadratkilometer stränder, som ofta har mycket höga ekologiska värden. Det är dock bra att man ska bevara en smalare zon av fri passage, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. 

Samtidigt välkomnar SNF att områden med högt tryck på ny bebyggelse, som till exempel storstäder, får ett förstärkt skydd, liksom stränder som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet.

– Det är något som vi länge verkat för. Vi är dock kritiska till att detta inte ska gälla fullt ut i de nya stora områden som kommunerna får peka ut för att lätta på strandskyddet, men här får vi se hur de slutliga förslagen ser ut, säger Karin Lexén.

Förslagen behöver antas av riksdagen innan de träder i kraft.

 

Fakta

Så vill regeringen reformera strandskyddet

Strandskyddet infördes i Sverige för att säkra allmänhetens tillgång till stränder. Det är också viktigt för att bevara livsmiljöer för växter och djur.

De nya förslagen innebär att det blir lättare för områden på landsbygden och i mindre tätorter att bygga nära vatten förutsatt att inte området är värdefullt för biologisk mångfald och att det finns fortsatt god tillgång till områden för allmänheten. 

Samtidigt vill regeringen skärpa kraven för att få bygga i områden som idag har högt exploateringstryck. 

Så vill regeringen skydda skogen

Starkare äganderätt och ”ökad hållbar skoglig tillväxt” är grunden i regeringens proposition. Att skogsägare själva erbjuder sin mark till skogsskyddsåtgärder ska vara utgångspunkten för myndigheternas arbete med att skydda skog. Regeringens proposition säger också att det ska bildas nya nationalparker samt att mer statlig skog ska skyddas och att statliga skogsägare ska bli ett föredöme för hållbart skogsbruk. 

Tipsa om artikeln via e-post