Debatt. .

2021-11-16 05:24
”Att politikerna ens behöver debattera förslaget samtidigt som 273 barn mist sina hem är skamligt,” skriver debattörerna. Bild: Hasse Holmberg/TT
”Att politikerna ens behöver debattera förslaget samtidigt som 273 barn mist sina hem är skamligt,” skriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Barn vräks när politiker diskuterar hyreshöjningar

Under årets första halva vräktes 273 barn från sina hem och ­antalet skjutningar är hittills i år uppe i 287 stycken. Både kriminalitet och vräkningar ­hänger ihop med hyreshushållens ekonomi. Vi behöver ett stärkt skydd för hyresgäster – och det är bråttom.

Tipsa om artikeln via e-post

Att det i dagens välfärdssverige finns barn som blir hemlösa är ett politiskt misslyckande. Nu har vi alltså politiker som debatterar i vilken hastighet man bör höja barnfamiljers hyra. Det är inte säkert att riksdagen kommer att bifalla förslaget om stärkt skydd för hyresgäster, ett förslag som bland annat innebär att hyran ska trappas upp vid renovering istället för att chockhöjas.

Att politikerna ens behöver debattera förslaget samtidigt som 273 barn mist sina hem är skamligt.

Redan idag har elva procent  av landets hyresgäster svårt att få ihop pengar till hyran, det handlar om drygt 172 000 personer. Eftersom man måste ha tak över huvudet tvingas föräldrar att först prioritera hyran och sedan fritidsaktiviteterna. När hyran höjs minskar utrymmet för föräldrar att betala för sådant som ger barn och unga en meningsfull fritid.

En höjd hyra riskerar dessutom att leda till frånvarande föräldrar eftersom mer tid behöver gå till arbete på grund av höjda hyreskostnader. Ett barn utan en meningsfull fritid riskerar att hamna i ett socialt utanförskap redan tidigt i livet

Landets politiker vill mot­verka kriminaliteten men glömmer bort det förebyggande arbetet. Vi vet att det finns ett samband mellan socialt utanförskap och kriminalitet. Ett barn som hamnar i socialt utanförskap till följd av familjens ekonomi, riskerar att dras in i kriminalitet redan tidigt i livet. En del i att förebygga ungas inträde i kriminalitet är att ge hyres­gäster stärkt skydd, inte försämrade levnadsförhållanden som blir ett resultat av högre hyra.

Frågorna som istället borde debatteras är hur vi inför nollvision gällande hemlöshet bland barn samt hur vi sänker lågavlönade barnfamiljers hyror.

Till alla ledamöter i riksdagen säger vi: Om ni menar allvar med att ni vill motverka kriminaliteten så är första steget att rösta igenom propositionen om stärkt skydd för hyresgäster.

Tipsa om artikeln via e-post
Dina Oetterli och Dan Hersan 
Dina Oetterli, förbundsordförande Jagvillhabostad.nu, och Dan Hersan, förbundsstyrelseledamot Jagvillhabostad.nu.